Thursday, February 21, 2019

llawr newydd

Mae gynnon ni lawr newydd sbon yn yr ail ystafell ymolchi. Roedden ni'n byw gyda'r hen linoliwm a oedd wedi gweld dyddiau gwell. Dewison ni deils i gyd-fynd gyda'r ystafell ymolchi arall. Mae'n wych cael cerdded yno heb glywed y llawr yn gwichian. Diolch i Kurt a weithiodd yn galed ers dyddiau. (Gosododd o ddrws newydd i gwpwrdd dillad hefyd.)

No comments: