Saturday, February 2, 2019

diwrnod draenog

Welodd o mo'i gysgod. Mae hyn yn golygu y cawn ni wanwyn cynnar eleni - newyddion gwych i'r bobl sydd yn dioddef o'r oerfel hanesyddol yn ddiweddar, mae'n siŵr. Truan o Phil, fodd bynnag, y draenog enwocaf yn America. Roedd o'n edrych yn gysglyd iawn pan gafodd ei dynnu allan o'i wely clyd gan y ddau ddyn.

No comments: