Tuesday, December 26, 2023

40 oed

Trodd fy merch hynaf yn 40 oed Noswyl Nadolig. Cafodd ei geni yn Tokyo, a dathlodd ei phenblwydd diweddaraf yn Tokyo hefyd. Paratôdd ei chwiorydd ddathliad cynnes gan gynnwys yr arwydd gwych hwnnw yn eu fflat.

No comments: