Tuesday, December 19, 2023

ruth

"Dy bobl di fydd fy mhobl i, a'th Dduw di fy Nuw innau." - geiriau enwog Ruth

Dw i'n credu'n siŵr i Lyfr Ruth gael ei osod ar ôl Llyfr Barnwyr yn fwriadol. Roedd yn hyfryd darllen am y ddynes llawn cariad gyda chalon bur, wedi darllen beth fyddai'n digwydd pan fyddai "pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun."

No comments: