Friday, December 29, 2023

gwahaniaethau
Americanaidd: trueni, na fydd fy hoff bregethwr yn y staff yn pregethu heddiw.
Danddaearol: trueni, cafodd ein hunig bregethwr ei garcharu neithiwr.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn America'n byw bywyd hawdd; mae'n ymddangos bod amcan eu bywyd ydy cael hwyl. Doniol a difrifol ydy erthygl y Wenynen y tro hwn.

No comments: