Tuesday, February 12, 2008

bwletin newyddion

Rôn i'n darganfod rhywbeth defnyddiol iawn ar y we bore ma, sef bwletin newyddion ar dulalen Cymru'r Byd (dolen uchod.) Mi fydda i'n gwrando ar fwletin newyddion ar Radio Cymru bob dydd. Mi fydd bwletin ysgrifenedig yn help mawr. Dydy o ddim yr un peth â rhaglen y radio'n union, ond bydda i'n cael gwybod y pynciau a'r geirfa ymlaen llaw. Rôn i'n deall y bwletin ar radio mwy nag arfer heddiw.

No comments: