Friday, February 8, 2008

uned 6, cwrs pellach

Mi ges i Uned 6 ddoe. Dw i wedi bod yn gwrando ar y CD bob dydd ac dw i mwy na pharod. Mae 'na rai cwestiynau fedra i ddim ateb heb wybod cyfraith Brydain. Felly rhoedd rhaid i mi ofyn i Corndolly pan siaradon ni ar Skype, e.e. Pryd gewch chi ddechrau gyrru, pleidleisio.

Dw i'n gwirioni ar y cwrs ma. Mae o'n wych. Mi ga i gyfle i ymarfer a chaledu'r hyn dw i wedi dysgu. Ac dw i'n cael gwneud efo ffurfiau hollol ogleddol. Mae'n hyfryd bod gen i diwtor sy'n marcio fy ngwaith, ateb cwestiynau ac rhoi geiriau calonogol. Mae'r ymarfer llafar yn eitha heriol a dweud y gwir. Un peth ydy sgwennu ond y peth gwahanol ydy dweud brawddeg Gymraeg chwap ar ôl sbardun.

No comments: