Monday, February 18, 2008

presidents day

Presidents Day ydy hi heddiw ac mae'r plant adre. Dydy hyn ddim yn digwydd bob blwyddyn. Mae'n dibynnu ar y tywydd. Cheith plant ddim diwrnod i ffwrdd ar y wyl ma os bydd yr ysgolion yn cau yn yml oherwydd yr eira. Chaethon ni ddim cymaint o eira'r gaeaf ma.

Dw i'n siwr bydd hyn yn swnio'n gyfndrefn ryfedd i rai pobl. Mae plant i fod i fynd i'r ysgol 180 diwrnod y flwyddyn. Os bydd ysgolion yn cau oherwydd yr eira, bydd rhaid oedi dechrau gwyliau'r haf. Ac dydy neb yn hoffi hynny, wel bron neb. Beth bynnag, mae'r plant yn mwynhau'r diwrnod i ymlacio.

No comments: