Monday, November 16, 2009

golygfa arall


Er fy mod i wedi dweud wrth Neil na sgrifenna i am swper mwyach, roedd rhaid tynnu llun o blât fy mab fenga heno. Caethon ni giw iâr, tatws stwns gyda grefi a brocoli. Creodd o olygfa yn ddangos coed gwyrdd o gwmpas llyn distaw... Os oes yna blant sy ddim yn hoffi brocoli, efallai'r basai hyn yn eu temtio nhw i'w bwyta.

No comments: