Sunday, November 22, 2009

golygfa

Pan gyrhaeddais ben y bryn y bore ma, dyna beth welais at y dwyrain - haenau o fynyddoedd glas yn nofio yn y niwl gwyn yn y pellter. Dyma droi i mewn i'r fynwent yn ymyl i dynnu lluniau o'r olygfa. Mae hi mor hardd fel fy mod i wedi penderfynu gosod y llun fel 'header.'

4 comments:

neil wyn said...

Llun trawiadol dros ben!

Emma Reese said...

Diolch! Fy hoff fan yn y dref ydy o (ben y bryn) ond does 'na ddim lle i barcio ceir. Felly bydda i'n pasio drwyddo fel arfer.

Rhys Wynne said...

Ai'r Ozarks yw'r mynyddoedd yn y cefndir?

Emma Reese said...

Ydyn, dan ni'n byw'n agos at y ffin rhwng Oklahoma ac Arkansas.