Friday, January 1, 2010

2010Mae'n anodd credu bod blwyddyn newydd wedi cyrraedd yn barod. Treuliais i Nos Galan yn ddigon tawel gyda'r plant. Roedden nhw i gyd eisiau aros ar eu traed nes gweld y flwyddyn newydd. Clywon ni ambell i dân gwyllt yn y pellter. Aeth y ddau hŷn i gopa'r bryn yn Arkansas gyda ffrindiau iddyn nhw i weld y wawr gyntaf yn ôl y traddodiad yn Japan. (Maen nhw'n cysgu wrth y tân ar hyn o bryd!)

Gyrrodd y gŵr luniau o Hawaii. Mae o'n treulio'r rhan fwyaf o'r amser gyda'i rieni ond aeth o â thri myfyriwr o'r brifysgol yma sy ar eu gwyliau yno o gwmpas yr ynys prynhawn ddoe. Mae gan Fai Hanauma olwg hyfryd. Bues i yno dros 20 mlynedd yn ôl.

No comments: