Friday, January 22, 2010

codi'n fore

Dw i mor falch fy mod i'n cael gwylio rhaglenni S4C ar y we unwaith eto er ond rhai byw sy ar gael. Mae hynny'n golygu bod rhaid i mi fynd at y cyfrifiadur amser penodol i wylio fy hoff rhaglenni. Does dim problem gyda'r newyddion ac Wedi 7 ond am ryw reswm neu'i gilydd mae fy hoff rhaglenni eraill yn tueddi i gael eu darlledu yn y bore. Bore yng Nghymru = canol nos yn yr Unol Daleithiau.

Faswn i ddim am godi am 2:30 i wylio Popeth yn Gymraeg ond baswn i am wylio Cymry Rhyfel Cartref America yn seiliedig ar ymchwil Dr. Jerry Hunter bore fory. Mae hi'n swnio'n hynod o ddiddorol wedi i'r teulu newydd orffen fideo Rhyfel Cartref digwydd bod. Mae gwefan S4C yn rhoi cymaint o wybodaeth ryfeddol. Well i mi fynd i'r gwely'n gynnar! Am 5 (11 GMT) dechreuith y rhaglen gyda llaw.

No comments: