Sunday, January 3, 2010

trychinebau

Mae rhywbeth yn tueddu i ddigwydd gartref am ryw reswm neu'i gilydd tra bod y gŵr oddi cartref. Ac mae o'n mynd ar daith fusnes dair gwaith y flwyddyn o leiaf. Aeth un o'r plant yn sâl iawn o'r blaen. Achosais un o'r ddwy ddamwain gar fach yn yr eira flynyddoedd yn ôl hefyd. Unwaith torrodd drws y garej chwap ar ôl iddo adael am ei daith.

Roeddwn i'n falch nad oes yna drychineb wedi digwydd yn ddiweddar. Ond y bore 'ma methodd y car gychwyn pan oeddwn i a'r plant ar fynd i'r eglwys. Yn ffodus cafodd y gŵr lifft i'r maes awyr y tro 'ma yn hytrach na gyrru ei gar a'i adael yn y maes parcio yno. Rhaid i mi gyfaddef fy mod i erioed wedi defnyddio gwifrau cyswllt. Gadawa i'r gwaith i'r gŵr i'w wneud ar ôl iddo ddod yn ôl yr wythnos 'ma.
No comments: