Sunday, February 28, 2010

cyfarchion


Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus i chi i gyd! O bydded i'r hen iaith barhau.

Dw i a dau o fy mhlant yn sefyll wrth fedd Evan Jones, Cymro a oedd yn genhadwr ymroddedig dros lwyth Cherokees.

No comments: