Wednesday, February 24, 2010

nia

Dw i'n mwynhau gwrando ar y rhaglen Nia ar Radio Cymru bob dydd yn ddiweddar. (Rhaid cyfaddef mod i'n sgipio'r rhan fwyaf o'r gerddoriaeth i arbed amser.) Dw i wrth fy modd efo'i hacen Benllech ac mae hi'n swnio'n debyg iawn i Linda.

Mae yna westeion amrywiol bob tro a phwy oedd yn siarad â hi ddydd Mawrth ond Peredr y Saer o Amgueddfa Lechi yn Llanberis a dywysodd fi a'r grŵp bach o ymwelwyr o gwmpas y lle! Mae o a'i ferch yn mynd i Machu Picchu yn Peru ym mis Medi. (Roedd fy merch yno'r llynedd digwydd bod!)

Hefyd roedd yna Gymraes sy'n cadw cysylltiad gydag Americanes o Kentucky drwy'r post ers 64 o flynyddoedd. Rhaglen ddiddorol!


2 comments:

neil wyn said...

Wnes i glywed y rhaglen honno hefyd! Diddorol iawn clywed hanes y tad a merch sy'n mynd i Periw :)
Cyflwynwraig arbennig o dda yw Nia ynde

Emma Reese said...

Cytuno'n llwyr!