Friday, February 26, 2010

lle maen nhw wedi mynd?

Dw i wedi dyfeisio modd i sgrifennu nodiau'r caneuon i lawr yn Japaneg er mwyn chwarae fy recorder. Maen nhw'n haws o lawer i'w defnyddio na'r nodiau cerddoriaeth fel G, F, C a ballu. Dw i wedi casglu ryw ddau ddwsin o ganeuon Cymreig, Japaneaidd, Americanaidd bellach a dal i ychwanegu mwy.

Un gân ddiweddaraf ydy "Yesterday Once More" gan Carpenters. Roedden nhw'n andros o boblogaidd yn Japan hefyd amser maith yn ôl. Dw i'n cofio trio dysgu geiriau'r gân hon a finnau heb fedru Saesneg pryd hynny. Wrth i mi wrando arni hi a darllen y geiriau, fedra i ddim peidio ond cytuno â'r llinellau hyn ond nad oedd fy mhlentyndod mor hapus â hynny.

Those were such happy times and not so long ago
How I wondered where they'd gone

Roedd gan Karen Carpenter lais hyfryd beth bynnag!

2 comments:

Corndolly said...

Dw i'n cytuno â thi am lais Karen Carpenter, Hi oedd un o fy ffefrynnau.

Emma Reese said...

Ffeindies i ragor o'i chaneuon ar Youtube: Top of the World, Only Yesterday, Please Mr. Postman, Jambalaya!