Wednesday, February 17, 2010

un nos ola leuad

Newydd orffen y nofel hon ynghyd y ffilm a fenthycwyd gan Linda. Mae diwedd y stori'n sobor o drist! (Roedd Idris yn iawn.) Roeddwn i am weiddi efo'r dyn. (Does gynno fo ddim enw gyda llaw.) O ran y ffilm, dw i'n gwybod bod rhaid cwtogi unrhyw stori i addasu i ffilm sy'n seiliedig o lyfr. Ac eto rhaid dweud bod y rhannau arwyddocaol a phwysig yn fy nhyb i wedi cael eu hepgor. Roedd golygfeydd yr ardal Eryri'n hyfryd wrth gwrs.

Doeddwn i ddim yn bwriadu darllen y nofel o'r blaen a dweud y gwir achos nad oedd disgrifiad y stori'n rhyw apelio ata i. (Dw i ddim yn sefyll arholiad chwaith!) Ond dw i wedi digwydd dod i nabod merch o Japan a wnaeth gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y ffilm Un Nos Ola Leuad a gafodd ei dangos yn Japan ym 1992 a'i symbylu hi i ddechrau dysgu Cymraeg. Dyma ymddiddori yn y ffilm a'r nofel. A diolch i Linda am y benthyg.

O ran y nofel, ces i fy siomi ar yr ochr orau. Mae'r stori a'r Gymraeg yn llifo mor llyfn fel fy mod i wedi ei chael hi'n anodd rhoi'r llyfr i lawr. Byddai'n dda gen i pe bae hi wedi gorffen yn gadarnhaol, ond pwy ydw i i farnu un o'r clasuron Cymraeg?

2 comments:

Linda said...

Yn hynod o falch dy fod ti wedi eu mwynhau !

Emma Reese said...

A diolch i ti. Mi wna i gyrru nhw'n ôl atat ti'n fuan.