Saturday, September 28, 2019

ebrill swyngyfareddol

Doeddwn i erioed wedi clywed Elizabeth von Arnim o'r blaen, a dweud y gwir. Des o hyd i'r llyfr clywedol ar ddamwain, a dechrau gwrando arno fo. Ces i fy nghyfareddu gan ddull unigryw hyfryd yr awdures - dadansoddiad meddyliau'r cymeriadau, a sut maen nhw'n plethu gyda'i gilydd yn gymhleth. Rhaid canmol y darllenwr, Helen Taylor am ei champwaith hefyd. Darllenodd hi gyda chymaint o deimladau ac angerdd. Argymhellir yn gryf.

No comments: