Friday, September 27, 2019

hannah szenes

Hannah Szenes ydy thema murlun nesaf fy merch. Hi oedd yr arwres a safodd yn ddewr yn erbyn y Natsïaid er mwyn achub yr Iddewon yn Hwngari. Dienyddiwyd gan sgwad tanio yn 23 oed. Gwrthododd fwgwd gan syllu’n feiddgar ar ei ysgutorion. Bydd fy merch yn hedfan i San Diego yfory i greu'r murlun ynghyd ag artistiaid menywaidd eraill.

No comments: