Monday, September 2, 2019

y murlun

Mae fy merch a'i gŵr wrthi'n paentio'r murlun mwyaf. Wrth oresgyn y lifft anghydweithredol, llwyddon nhw i baentio cymaint fel gweler yn y llun. Heddiw mae'n bwrw glaw. Maen nhw'n medru cael hoe fach. I ffwrdd â nhw i'r Tŷ Gwladwriaeth a'r Amgueddfa Gelf.

2 comments:

Marconatrix said...

Ardderchog! Beth ydi'r Gymraeg am "ambitious", tybed? :-)

Emma Reese said...

Diolch! Uchelgeisiol yn ôl Google; brwdfrydig, selog efallai.