Wednesday, September 8, 2021

3 phenblwydd

Mae'r tri phenblwydd newydd drosodd. Cafodd tri o fy chwech o blant eu geni ar y 6ed, 7fed ac 8fed mis Medi. Roeddwn i'n arfer pobi un gacen bob dydd am dri diwrnod yn olynol, ond  bellach dw i ond gyrru neges atyn nhw a chlywed am eu dathliadau. Dyma un ohonyn nhw yn Texas yn dathlu ei benblwydd gyda'i deulu.

No comments: