Saturday, September 25, 2021

torri coeden

Daeth criw i dorri coeden farw yn yr iard flaen. Roedden nhw'n anhygoel o fedrus fel syrthiodd hi mewn munudau. Yna torron nhw hi i ffitio ein llosgwr logiau ni. Mae'r gŵr wrth ei fodd bod yna bentyrrau braf o logiau. (Cafodd ei ryddhau rhag y gwaith!) Byddan nhw'n ddigon i bara am ddau dymor. Bydd y criw'n dychwelyd i dorri un arall yn yr iard gefn yr wythnos nesaf.

No comments: