Wednesday, September 29, 2021

deilen sych

Mae'r gŵr yn dal i ofalu am yr hydrengea er bod anterth y blodau wedi hen fynd; mae'r dail mawr angen llawer o ddŵr. Roedd o ar fin cael gwared ar ddeilen sych, frown.... ond nid deilen oedd ond llyffant. Mae o'n edrych union fel deilen goed dderw oherwydd y cuddliw gwych o ran lliw a phatrwm.

No comments: