Wednesday, September 1, 2021

hydref yn yr awyr

Dw i'n medru teimlo'r hydref yn yr awyr yn ddiweddar. Dydy hi ddim yn rhy boeth bellach pan fydda i'n mynd am dro yn y bore. Mae'r heulwen yn teimlo'n ysgafn ar fy wyneb. Tynnodd y cymydog ei dŷ aderyn i ffwrdd wedi i'r nifer o deuluoedd pluog adael. Tan y gwanwyn nesaf!

No comments: