Saturday, January 12, 2008

bara brith


Mae 'na rysait bara brith yn Uned 4, Cwrs Pellach. Mi nes i un ddoe. Roedd yn flasus ac yn boblogaidd ymysg y teulu ond tipyn yn rhy feddal. Y broblem oedd bod ryseitiau Prydeinig yn defnyddio pwys yn hytrach na cwpanaid. Googles i i weld faint o gwpanaid o flawd oedd hanner pwys. Dau ar ôl un wefan a dau a chwarter ar ôl y llall. Mi nes i ddewis dau. Mae'n amlwg dylwn i fod wedi dewis dau a chwarter. Mi na i well y tro nesa.

2 comments:

Linda said...

Mmmmm, mae bara brith yn ffefryn yma :)

Zoe said...

Waw, mae'r bara brith 'na yn edrych yn flasus iawn! Mi geisiais i wneud bara brith un tro, ond mi roes i gormod o flawd a edrychodd hi fel, wel, pentwr blawd efo ffrwyth...