Wednesday, January 23, 2008

uned 3 yn ol

Mi ges i Uned 3, Cwrs Pellach yn ôl efo'r tâp yrres i at y tiwtor. Mi naeth hi recordio ei sylw ynddo fo hefyd. Rôn i'n gyffro i gyd ei chlywed hi am y tro cynta! O, mae ei Chymraeg yn hyfryd. Roedd fy Nghymraeg syml yn amlwg dros ben achos bod hi wedi dechrau siarad chwap ar ôl i mi orffen. Gonest iawn ydy fy recordydd tâp.

Dyma wefan Cyrsiau Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Bangor. Mae 'na dasgau defnyddiol i ddysgwyr. Gobeithio byddan nhw'n ychwanegu mwy.

http://www.bangor.ac.uk/ced/currentstudents/wfa/cymraeg/tasks.htm

No comments: