Wednesday, September 6, 2017

croeso yn ôl

Ces i sioc i weld y lleuad wrth gamu allan o'r tŷ i fynd am dro yn y bore cynnar heddiw -  hongian yn isel yn yr awyr gorllewinol, roedd hi'n enfawr a melyn melyn.  Roedd yr awyr boreol hebddi am ddyddiau, yna yn sydyn, dyma hi. Croeso yn ôl! Mae'r gŵr yn dweud mai rhith optegol sydd yn achosi i'r lleuad ger y gorwel yn edrych yn fawr. Dw i ddim yn credu'r fath lol wrth gwrs. 

No comments: