Friday, September 22, 2017

penblwydd y gŵr

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Er mwyn ddathlu, aethon ni i Katfish Kitchen, tŷ bwyta poblogaidd yma sydd yn arbenigo yn catfish, a ffefryn y gŵr. (Ces i gyw iâr oherwydd nad ydyw i'n hoffi'r pysgod hwnnw.) Roedd y bwyd yn dda. Es at y til i dalu er mai'r gŵr sydd yn gwneud y gwaith talu fel arfer; ei benblwydd oedd hi wedi'r cwbl. Yna, tra oeddwn i yn y gawod gyda'r hwyr, roddwn i'n cofio'n sydyn fy mod i'n anghofio ychwanegu cildwrn at y bil! (tramgwydd difrifol yn America) Ysgrifennais nodyn sydyn at y weinyddes ac amgáu pum doler mewn amlen i roi iddi. 

No comments: