Saturday, September 23, 2017

siomi ar yr ochr orau

Wedi i Lara Trump gael ei babi, mae pobl eraill yn cymryd ei lle i ddarlledu Newyddion Gwir ar dudalen Facebook yr Arlywydd Trump yn ddiweddar. Ces i fy siomi ar yr ochr orau ddoe o weld Joy Villa'n gwneud y gwaith. Roedd hi'n ddewr iawn mynegi ei barn fisoedd yn ôl yn cefnogi'r Arlywydd er gwaethaf nifer o fygythiadau a gafodd. Mae'n wych bod hi wedi cael swydd yn Nhŷ Gwyn. A dyna ysgrifennais ar y sylw. Derbyniais "hoffi" ar un waith. Ces i sioc i weld gan bwy - POTUS ei hun!! (Efallai ei staff a bostiodd, ond dim ots.)

No comments: