Wednesday, September 20, 2017

gŵyl yr utgyrn

Llefarodd yr Arglwydd wrth Moses, "Dywed wrth bobl Israel - ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis yr ydych i gael diwrnod gorffwys; bydd yn gymanfa sanctaidd i'w dathlu â chanu utgyrn." Shana Tova!


No comments: