Saturday, August 31, 2019

y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a'i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi'n taflu y dyluniad ar wal - y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus. Dyma'r cynllun a gyrrodd ata i. Edrycha' i ymlaen at weld sut bydd y murlun yn datblygu yn y dyddiau nesaf.

No comments: