Friday, August 27, 2021

pwmpen

Mae yna arddwr arbennig o dalentog yn y gymdogaeth. Mae ei llysiau hi'n tyfu'n fawr a tal. Eleni llwyddodd hi i fagu pwmpen anhygoel o enfawr, ac mae o'n hongian uwchben y ddaear hyd yn oed!

No comments: