Friday, November 27, 2009

cinio gwyl ddiolchgarwch, 2


Dyma ginio mawr wedi drosodd a dw i wedi ymlâdd. Roedd y twrci'n flasus, diolch i'r bag popty. Aeth popeth yn iawn heblaw am y pasteiod pwmpen a oedd ar fin llosgi. (Anghofies i droi tymheredd y popty i lawr ar ôl y 15 munud cyntaf.) Ac eto cafodd pawb amser da. Roedd yna 13 wrth y bwrdd. Baswn i wrth fy modd yn ymlacio mewn 'onsen' - tarddell boeth yn Japan rwan!

4 comments:

neil wyn said...

Faset ti wir haeddu ymlacio ar ôl i'r holl ymdrechion yna!!

Emma Reese said...

Diolch! Dw i'n teimlo'n dda'r bore ma.

Linda said...

Yn falch fod pawb wedi mwynhau eu cinio diolchgarwch. Fel y dywedodd Neil , 'rwyt yn haeddu ysbaid rwan ar ôl dy holl waith .

Emma Reese said...

Diolch i ti hefyd, Linda.