Wednesday, February 10, 2021

cynnes braf

Er na chawson ni ddim eira neu storm rew, mae'r ffyrdd wedi'u rhewi. Mae'n beryglus hyd yn oed cerdded arnyn nhw; dw i a'r gŵr yn gorfodi aros cartref drwy'r dydd heddiw. Mae'r tŷ'n gynnes braf, diolch i'r llosgwr logiau, ac mae gen i ddigon i'w wneud.

No comments: