Tuesday, February 23, 2021

dadmar

Mae'r eira wedi toddi bellach wrth y tymheredd godi o -11F/-24C at 70F/21C mewn dyddiau. Tywydd Oklahoma ydy hi. Er fy mod i wedi gwerthfawrogi'r eira anhygoel o brydferth, y tŷ a gynheswyd yn braf gan y llosgwr logiau, a'r holl awyrgylch gaeafol, dw i'n ddiolchgar i weld dechrau gwanwyn hefyd. Mae'n amlwg bod yr adar gwyllt yn medru ffeindio digon o fwyd; wnaethon nhw ddim gorffen yr hadau a adawais iddyn nhw.

No comments: