Saturday, February 13, 2021

swper rhad ac am ddim

Es i a'r gŵr i Katfish Kitchen am swper eto. (Mae'r gŵr yn hoff iawn ohono fo.) Ces i fwyd gwahanol nag arfer y tro 'ma, sef cig eidion wedi'r rostio, gyda thost Texas, cole slaw a ffa brown. Roedd y cig yn dda iawn, fork-tender wir. Roedd catfish gŵr yn flasus ond rhy hallt oedd y ffa gwyrdd. Pan ddywedodd wrth y weinyddes am hyn, cafodd datws stwnsh arall. Roedd hynny'n ddigon, ond canslodd y tŷ bwyta ein bil ni fel ymddiheuriad! 

No comments: