Friday, February 12, 2021

yn ôl at lyfr genesis


Dw i'n dal i wrando ar bregeth Pastor Paul o Gapel Calfaria bob bore ers cychwyn ddwy flynedd a hanner yn ôl. Dechreaus yn y Tastament Newydd, a ddoe, cyrhaeddais Ddatguddiad Ioan. Dw i wedi dysgu cymaint o bethau, diolch i Pastor Paul a'i ddull trylwyr yn astudio gair Duw. A dyma droi tudalennau'r Beibl yn ôl at Lyfr Genesis y bore 'ma, bydda i'n mynd drwy'r Hen Destament gyda fo. 

No comments: