Monday, February 22, 2021

darllen fy mlog

Rhoddodd gweld cip ar Fenis ar y we eisiau arna' i ddarllen fy mlog a ysgrifennais am y siwrnai wyth mlynedd yn ôl. Er bod rhyw annifyrrwch wrth reswm, roedd yn bythefnos anhygoel a chofiadwy. Roedd y dref fach yn llawn dop gyda thwristiaid llon; yr unig fath o fwgwd a welwyd oedd mygydau Carnivale yn y siopau! Mae'r trigolion wedi cymryd eu dinas yn ôl oddi wrth y twristiaid bellach, y peth roedden nhw wedi dymuno'n daer bob amser, ond nad fedrith Fenis oroesi hebddyn nhw. Gobeithio y bydd twristiaeth newydd yn cychwyn ar ôl i'r helynt byd-eang hwn gael ei datrys.

No comments: