Thursday, February 25, 2021

da yw duw

"Weithiau, bydd diben Duw hyd yn oed y tu hwnt i ddymuniadau ei bobl," meddai'r Pastor Paul yn ei bregeth ar lein. Roeddwn i'n gwrando ar hanner cyntaf Llyfr Esther y bore 'ma oherwydd bydd Gŵyl Purim yn dechrau heno. Mae o'n wir; yn aml iawn dan ni'n gofyn i Dduw, "pam? pryd? tan bryd?" Mae o'n gwybod popeth; mae o'n gweld o safbwynt tragwyddoldeb. Da yw Duw.

No comments: