Tuesday, January 9, 2024

colli trydan

Collodd y gymdogaeth drydan y bore 'ma pan fod pawb yn prysur baratoi gadael am waith/ysgol. Cymerodd dros ddwy awr cyn cael trydan yn ôl. Roeddwn i a'r gŵr yn cadw'n gynnes fodd bynnag, diolch i'r stof llosgi coed, ond rhaid bron i bawb yn dioddef oerfel. Roeddwn i'n ddiolchgar wrth y criw a drwsiodd y gwifren yn y glaw rhewllyd. 

No comments: