Monday, January 8, 2024

enfys

Mae enfys yn brin yn Israel, oherwydd nad ydy hi'n bwrw glaw'n aml. Ac felly, mae'n syndod clywed bod nifer mawr o enfys yn cael eu gweld o gwmpas y gyflafan 7 Hydref. Mae'n fel pe bai Duw yn dweud, "fel dw i wedi cadw fy nghyfamod รข Noa, bydda i'n cadw fy nghyfamod ag Abraham, Issac ac Israel.” Mae ffyddlondeb Duw yn parhau am byth.

No comments: