Friday, January 5, 2024

urija bayer


Mae'r rhyfel rhwng y da a'r drwg yn parhau yn ac o gwmpas Israel. Roedd Urija Bayer yn un o dros 450 o aelodau'r IDF a roddodd ei fywyd i amddiffyn pobl Israel. Nid oedd yn Iddew, ond o darddiad Almaenig. Doedd o ddim rhaid iddo ymuno â'r IDF, ond ymuno a wnaeth oherwydd ei gariad dros Israel drwy gariad y Meseia Iddewig. Tystiolaeth anhygoel oedd ei fywyd. Mae o gydag Iesu Grist rŵan yn y tangnefedd tragywyddol.

No comments: