Friday, January 12, 2024

mwy effeithiol

Weithiau gall lluniau ddangos ffeithiau'n llawer mwy effeithiol na geiriau.

No comments: