Saturday, January 13, 2024

o gaza


Mae Yair Pinto yn gohebu'n feunyddiol o Gaza. Fel un o aelodau'r IDF, mae o'n gwybod yn iawn beth sydd yn digwydd yno. Fel nifer mawr o'r aelodau, mae o wedi gadael ei deulu ifanc er mwyn brwydro yn Erbyn y drygionus. Iddew sydd yn credu yn Feseia Iddewig ydy o, ac mae o'n gofyn i Gristnogion am weddïo dros Israel a thangnefedd i Jerwsalem. 

No comments: