Wednesday, January 31, 2024

lily hosanna

Enwyd fy wyres yn Lily Hosanna.

Lily - "Ystyriwch y lili, pa fodd y maent yn tyfu." (Luc 12:27)
Hosanna - Molwch Dduw

Enwau hyfryd!

No comments: