Friday, September 28, 2007

ffair sborion

Mae'n eglwys ni'n mynd i gynnal ffair sborion yfory i godi pres ar gyfer y grwp ieuenctid. Maen nhw'n gobeithio mynd i fynychu cynhadledd ieuenctid Cristnogol yn Salt Lake City, Uta flwyddyn nesa. Dan ni i gyd wedi rhoi pethau dan ni ddim angen ond defnyddiol i'r bobl eraill. Byddan nhw'n gwerthu frecwast hefyd, 'pancakes', selsig, wyau wedi ffrio, pwddin, coffi, llefrith, sydd oren. Mi es i i helpu bore ma. Ro'n i'n ffrio selsig am awr a hanner.

2 comments:

Linda said...

Helo Emma !
Gobeithio fod pawb wedi cael hwyl yn y ffair sborion , a bod yr elw tuag at yr ieuenctid wedi bod yn un parchus iawn!

Emma Reese said...

Croeso nôl, Linda! Codon nhw $750 ar y cyfan. Mi naethon ni brynu dillad ac ati.