Wednesday, September 19, 2007

merch o japan yn llundain, 2

Mi nes i siarad â hi ar Skype gynnau bach. Roedd hi eisiau siarad Saesneg i ymarfer ei sgil. Felly fu.

Mae hi'n meddwl mai o'r De mae'r tiwtwr yn dwad. (Roedd hi'n hwyr cyrraedd ac yn methu clywed ei hunan-gyflwyniad.) Roedd 15 o bobl yn y dosbarth i ddechreuwyr ac mae dau arall â safonai uwch. Do'n i ddim yn disgwyl bod cymaint o bobl eisiau dysgu Cymraeg yn Llundain.

Mae hi'n hapus efo'i dosbarth. Gobeithio bydd hi'n dal i fwynhau.

No comments: