Wednesday, September 26, 2007

merch o japan yn llundain, 3

Roedd fy ffrind braidd yn ddigalon ar ôl y dosbarth cynta o achos ynganiad rhai geiriau Cymraeg. Ond aeth yr ail ddosbarth yn well, mae'n ymddangos. Mae hi'n mynd yn gyfarwydd â'r iaith. Mi naeth hi ddysgu mwy o fynegiannau syml:

Sut dych chi?
Pwy dych chi?
Braf cwrdd â chi.
Ofnadwy

Mae hi wedi dysgu Ffrangeg hefyd ac yn medru siarad tipyn achos bod hi'n hoffi cerddoriaeth Ffrengig. Mae Ffrangeg yn haws siarad na Saesneg, meddai. Mae rhai geiriau, ynganiad a gramadeg Cymraeg yn debyg i Ffrangeg. Pob llwyddiant efo'i dysgu Cymraeg.

No comments: