Saturday, September 15, 2007

teach yoursel welsh conversation

Dw i wedi gorffen y CD cynta. Y problem mawr ydy, fel dwedes i yn fy mhost diwetha, bod y bobl yn siarad yn rhy araf ac yn rhy glir. Does neb yn siarad fel na. Rhaid dysgu Cymraeg naturiol, hyd yn oed dechreuwyr.

Dyna pam dw i'n hoffi "Colloquial Welsh" gan Gareth King. Mae'r pedwar yn siarad yn gyflym iawn. Maen nhw'n swnio'n hollol naturiol. Efallai bydda i'n ceisio ymarfer sgyrsiau yn "Col. Welsh" â'r un modd (ar ôl gorffen "Teach Youself" wrth gwrs.)

No comments: