Saturday, September 22, 2007

penwythnos arbennig 2

Cyrhaeddodd fy merch a'i chariad yn hwyr neithwr (10 o'r gloch.) Dyn ifanc hyfryd ydi o. Mae o'n siarad tipyn bach o Sbaeneg. Ar ôl iddi nhw gael swper a sgyrsiau bach efo ni, aethon ni â fo i'r gwesty agos. Roedd y swper yn dda, dw i'n meddwl.

Mae'n boeth eto heddiw (89F/30C.) Aeth fy merch â fo i'r brifysgol leol i ddangos y le ac i Afon Illinois.

Dw i'n mynd i wneud caserol cyw iâr a reis brown efo saws tomato, bara yˆd, tatws stwns efo grefi. Am bwdin, na i gymysgedd o hufen, oren, pinafal, bisgedi siocled a 'marshmallow.' Mae pawb wrth ei fodd efo'r pwdin ma bob tro.

Rhaid i mi gychwyn rwan!

No comments: